Sürdürülebilirlik

SOMETIMES HOTEL ISTANBUL

Sürdürülebilirlik Taahhüdü Bildirisi

SOMETIMES HOTEL ISTANBUL olarak, Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı tarafından belirlenen sürdürülebilirlik prensiplerine bağlı kalmaya kararlıyız. Sürdürülebilir yönetim uygulamalarımızı sürekli olarak geliştirme taahhüdümüz, sürdürülebilirlik çabalarımızdaki performansımızı yükseltmeyi amaçlar.

Çevresel, sosyal, teknolojik, ekonomik ve kültürel faktörlerle karakterize edilen dinamik bir ortamın farkında olarak işlettiğimizi kabul ediyoruz. Bu nedenle, yönetim sistemimiz sürekli olarak gözden geçirilir. Bu süreç, endüstrimizle ilgili risklere, değişikliklere ve düzenleyici güncellemelere duyarlı kalmamızı sağlar. Sonuç olarak, yönetim sistemimiz ve politikalarımız, gerekli görüldüğünde periyodik olarak gözden geçirilir ve iyileştirilir.

Tesisimizde gerçekleştirilen sürdürülebilirlik girişimlerine verdiğiniz değerli desteğiniz için içtenlikle teşekkür ederiz. Ortaklığınız, sürdürülebilir uygulamalarda mükemmeliyeti sürdürme kararlılığımızı güçlendirir ve hem toplumumuz hem de çevremiz için daha parlak bir gelecek oluşturur.