1
SOMETIMES HOTEL
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
RAPORU
2023
2
İÇERİK
1. Rapor Hakkında
2. Tesis tanıtımı ve tesis özellikleri
3. Sürdürülebilirlik ekibi
4. Sürdürülebilirlik yönetim sistemi politikalar
5. Sürdürülebilirlik yönetim sistemi uygulamalar
6. Çevre etkilerinin azaltılması
7. Personel ve çalışma hayatı
8. Yapılan sosyal çalışmalar
9. Kültürel çalışmalar
3
1. RAPOR HAKKINDA
Otelimiz, sürdürülebilirlikle ilgili olarak, Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı’nın yükümlülüklerini yerine
getireceğini ve sürdürülebilirlik performansının artırılması için sürdürülebilir yönetim sisteminin sürekli
iyileştirilmesini taahhüt eder. Sektörün durumu, çevresel, toplumsal, teknolojik, ekonomik ve kültürel
riskler, mevzuat kaynaklı değişiklik ve güncellemeler dolayısıyla netim sistemimiz sürekli gözden
geçirilmekte, gerekli olması durumunda sistem ve politikalar güncellenmektedir.
Sürdürülebilirlik politikalarımız” şirketimizin bu konudaki taahhüdü mahiyetindedir. Bu noktadan hareketle
tüm nelimlerimiz bu niyet ve istikamette olacaktır. Amacımız otelimizde temel alanlarda, sürdürülebilirlik
prensibini bir “iş yapış şekline” dönüştürebilmek, kurumsal hafızaya kazandırabilmektir. Çabalarımızın
başarıya dönüşmesi ve süreklilik kazanması ancak çalışanlarımız, misafirlerimiz, ortaklarımız,
tedarikçilerimiz, çözüm ortaklarımız, yakın çevremizdeki tüm muhataplarımızla birlikte hareket ederek
yaygınlaştırmak ve her geçen gün güçlendireceğimiz bir ortaklık haline getirmek ile mümkün olacaktır.
Sürdürülebilirlik yaklaşımının ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilen personellerin bilinçlendirilmesi,
sürece dahil olabilmeleri için fırsatlar verilmesi ve gelişim fırsatlarına katkıda bulunabilmeleri oldukça
değerlidir. Bu bağlamda yıllık eğitim planlamalarımızda ve oryantasyonlarımızda; sosyal haklar, yerel
istihdamın desteklenmesi, doğal yaşamın korunması, vahşi yaşamı destekleme, yakın çevrenin tarihi
turistik yerleri, kültürel zenginliği, ekolojik çeşitliliği, enerji ve su tasarrufu, çevre faaliyetleri-geri dönüşüm
sistemimiz, yerel kaynaklara yönelim gibi eğitim konularımız yer almakta, işletme içerisinde
sürdürülebilirlik felsefesinin yaygınlaştırılması için çalışılmaktadır. stratejilerine paralel insan kaynakları
yönetimi ile tüm şirket ve bölümlere iş sonuçlarının iyileştirilmesine yönelik stratejik destek vermek, yüksek
performans kültürünü oluşturup teşvik ederek, tüm paydaşlar için değer yaratılmasına katkıda bulunmak
temel hedeftir. Tüm bunların yanı sıra gerek oryantasyon eğitimi gerek ise yıllık itim ihtiyaçlarına göre
belirlenen profesyonel düzeyde eğitimler ile farkındalıkların her anlamda arttırılması hedeflenmektedir
Sürdürülebilirlik çalışmaları, Otel Yönetimleri koordinasyonunda olup, bu alandaki faaliyetlerimiz ve
performansımızın değerlendirmesi daima paydaşlarımızın beklenti ve görüşlerine açıktır
4
2. TESİS TANITIMI VE TESİS ÖZELLİKLERİ
Misafirlerimizin konfor ve huzuru hissetmeleri için gerekli olanaklara sahip odalarımızda;
Saç kurutma makinası
Odalarda direk telefon
Stant by özellikli LCD-Uydu televizyon
Şifreli özel kasa
Split sistem klima sistemi
Gürültü için özel yalıtımlı kapı ve pencere sistemi
Çay ve kahve seti
Özel hijyen kiti bulunmaktadır.
5
3. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KİBİ
Tesisimizde yer alan sürdürülebilirlik ekibi
Sürdürülebilir yönetim sisteminin kalite, ekonomi, yönetim, çevre, kültür, insan hakları, sağlık ve güvenlik
konularında tüm çalışanlar tarafından belli politikaların uygulanmasını, hedefler belirlenmesini ve hedeflere
ulaşılıp ulaşılamadığının izlenerek işletme yönetim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesini sağlamaktadır.
Belirlenen hedeflere ulaşılması halinde yeni hedefler belirlenmekte, Ulaşılamaması durumunda,
hedeflerimiz, politika ve uygulamaları gözden geçirilir. Bu sayede sürekli iyileştirmeyi sağlamaya gayret
gösteririz.
Ekip Lideri
EGEMEN FARUK
GÖNEN
Çevre Temsilcisi
RAHŞAN İYİGÜN
Enerji Yönetimi
Temsilcisi
RAHİME ÖNAY
Çalışan Temsilcisi
RAHŞAN İYİGÜN
Destek Elemanı
RAHİME ÖNAY
6
4. SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİM SİSTEMİ
Otelimizin tüm yönetim süreçleri geliştirilebilen bir Sürdürülebilirlik netim Sistemi (SYS)'nin temel
çerçevesini oluşturmakta ve politikalarını ortaya koymaktadır.
Yönetim sistemimizin temeli risk analizine dayanmaktadır. Çevre, doğal afetler, toplum, kültür, ekonomi,
kalite, insan hakları, sağlık, güvenlik başlıklarında risk analizi yapılmaktadır. Gerekmesi halinde yeni
başlıklar da eklenebilmektedir.
Riskler analiz edildikten sonra risklerin gerçekleşmesi durumunda yapılacakları belirleyen bir kriz yönetim
politikamız ve sistemimiz de bulunmaktadır.
Sürdürülebilir yönetim sistemi kalite, ekonomi, yönetim, çevre, kültür, insan hakları, sağlık ve güvenlik
konularında tüm çalışanlar tarafından belli politikaların uygulanmasını, hedefler belirlenmesini ve hedeflere
ulaşılıp ulaşılamadığının izlenerek işletme yönetim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesini içermektedir.
Belirlenen hedeflere ulaşılma halinde yeni hedefler belirlenmektedir. Ulaşılamaması durumunda,
hedeflerimiz, politika ve uygulamalarımız gözden geçirilir. Bu sayede sürekli iyileştirmeyi sağlamaya
gayret gösteririz.
Sektörün durumu, çevresel, toplumsal, teknolojik, ekonomik ve kültürel riskler, mevzuat kaynaklı değişiklik
ve güncellemeler dolayısıyla yönetim sistemimiz sürekli gözden geçirilmekte, gerekli olması durumunda
sistem ve politikalar güncellenmektedir.
KALİTE POLİTİKAMIZ
Vizyonumuza ulaşmak yolunda;
Misafir beklentilerine üst seviyede karşılamak ve sektörde önce bir kuruluş olmak,
Kuruluş felsefesinin tüm personellerimizle oluşturup, sürekli gelişmeyi, yerine veni ve misafirlerimizin
beklentilerini aşan hizmeti sunmak,
Ulusal ve uluslararası mevzuat ve şartlara uygun; Gıda güvenliği risklerini önleyici yaklaşım ile gereken
hassasiyeti göstererek hizmet vermek,
Ülkemizde diğer tüm kuruluşlara örnek bir işletme olmak ve değer yaratmak
Misafirlerimizin ve personellerimizin gerek sağlık gerek can güvenliğini gerekse de güvenliklerini
tehlikeye atabilecek tüm riskleri en alt seviyeleri indirerek bu kazaları önlemek,
Kaliteyi ölçülebilir hale getirmek, sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak ve hedefler belirleyip
çalışanlarımızın ve yönetimin birlikteliğini sağlamak,
Otel olarak personelleri ile birlikte çevre bilincini oluşturmak, gelecek nesillere daha temiz, sağlıklı ve
güvenli bir çevre bırakmak öncelikli kalite hedeflerimiz arasındadır.
7
SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ
Tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve venli bir ortamda çalışma
hakkı olduğuna inanırız. Çalışanlarımız bizim en değerli varlığımızdır ve çalışanlarımızın güvenliğini
sağlamak ve korumak en öncelikli iş hedefimizdir.
Otelimiz yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi çevresel çözümleri uygulamaları ve çevre dostu
teknolojilerin gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olacak ve çevre bilincini arttıracak her türlü girişime
destek sağlamak adına her zaman hazırdır. Faaliyet göstermekte olduğumuz İstanbul’da topluma karşı
sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; hissedarlarımız çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve
diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir iş birliği içinde yerine getirmeye özen gösteririz.
İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanırız.
Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız.
Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz.
Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi
gözetiriz.
Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinci ile yönetiriz.
Kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde toplumumuzun gelişimi için çaba gösteririz.
Çalışanlarımızı, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü
olmaları konusunda destekleyeceğiz
Tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm ortaklarımızın, sosyal sorumluluk alanında hareket etmelerinin
sağlanmasına yönelik yaklaşımlar geliştirmeye ve bu yaklaşımların uygulanmasına özen göstereceğiz
İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde çalışanlarımız için tüm önlemleri almış ve gerekli başı eğitimlerini
konusunda uzman kişilerce ve llık eğitim programı çerçevesinde çalışanlarımıza sunulması konusunda
ayrıca hassasiyet göstermekteyiz.
Türkiye’nin ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelenek ve kültürlerini duyarlı davranır, tüm yasal
düzenlemelere uygun hareket ederiz
.
KÜLTÜREL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ
Kültürel mirasın sunulması: Otelimiz, yerel halkının fikri mülkiyet haklarına saygı gösterir. Geleneksel ve
çağdaş yerel kültürün otantik unsurları mutfağımızda, tasarımımızda, dekorasyonda değerlendirir.
Eserler: Otelimiz, tarihsel ve arkeolojik eserleri alıp satmaz, ticaretine aracılık etmez ve bunları
sergilemez.
8
Sürdürülebilir yerel gastronominin tanıtımı: Otelimiz yerel ürünlerin tanıtılması ve tüketimine öncelik
vermektedir. Tüm faaliyetlerinde gastronomide sürdürülebilirliği sağlamak için yenilikçi ve yaratıcı
uygulamalar ortaya koymaktadır.
ENERJİ POLİTİKAMIZ
Dünyamızı olası tehlikelerden korumak için enerjimizi verimli kullanıyor ve enerji sarfiyatımızı azaltmak için
hedefler belirliyoruz.
Bunun için;
Hem doğaya karşı sorumluluklarımız hem de yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere ulusal ve
uluslarara standartları, yasa ve düzenlemeleri takip eder, enerji kullanımını azaltma ve/veya enerji
tüketim performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlayacak çalışmaları gönüllü olarak yürütür,
çalışmalarımızın sonuçlarını takip ederiz.
Hedefler koyar, çalışanlarımızın da katılımını sağlamak amacıyla eğitim programlarımızda enerji
verimliliğine yer veririz.
Tüm paydaşlarımızla enerji yönetimi konusunda ortak amaçlar ve sonuçlar yaratmak üzere birliği
yapmayı önemseriz. Bu konularda misafirlerimiz, çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz ve tüm ortaklarımız ile
birlikte topyekûn bir farkındalık ve bilinç seviyesine ulaşılması adına etkileşimimizi sürdürmeye çalışırız.
Enerji verimli uygun ürün, ekipman, teçhizat ve teknoloji alternatiflerini araştırıp bulmaya, satın almaya ve
kullanmaya çalışırız.
Enerji Yönetim Sistemimizi dokümante etmeyi, tüm departmanlarımıza yaymayı, gerektiğinde
güncellemeyi, gözden geçirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi hedefleriz.
Enerji risklerini veya enerji kısı gibi doğabilecek acil durumları değerlendirir, alınabilecek önlemleri
planlarız.
Atıklarımızı kaynağına, gruplarına ve tehlike sınıflarına göre etkin şekilde ayırmaya özen gösteririz.
Tehlikeli maddeler ve kimyasalların yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerektiği kadar kullanılmasının hem
çevreye olan negatif etkileri hem de atık miktarını azaltacağını biliriz,
9
İşletmemizde aldığımız malzemelerde “geri dönüşüm” ve “çevre dostu” etiketi olanları tercih ederek doğayı
korumaya katkıda bulunuruz. Yeniden kullanım fırsatları yaratmaya çalışırız,
Kâğıt, peçete, tuvalet kâğıdı, ambalaj gibi tek kullanımlık malzemeleri gerektiği kadar kullanıp doğaya
daha az atık bırakmaya özen gösteririz,
Atıkları doğru şekilde, özelliklerine göre ayrı alanlarda depolar, yasal depolama süre nırlarını aşmadan
lisanslı/yetkili firmalara teslim ederek, kayıtlarını muhafaza ederiz,
Su, enerji ve tüm doğal kaynakları tasarruflu kullanmaya çalışırız. Bu hassasiyetimizi çalışanlarımız,
misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ile paylaşırız.
Çevre yönetimi konusundaki performansımızı ölçer, bu verileri hedefler ile izler ve performansımızı
geliştirmeye çalışırız.
Çalışanlarımızı çevre konusunda eğitmeyi ve duyarlılıklarını artırmayı amaçlarız.
ÇEVRESEL SATINALMA POLİTİKAMIZ
Satın alma da en önemli hedef kriter atıkları en aza indirmek ve. Satın almada sürekliliğin sağlanmasıdır.
Bu hedef dahilinde kuruluşta uygulanacak mal-kabul uygulamaları;
Satın alım yapılırken yeniden kullanılma özelliği bulunan ürünler, depozitolu ürünler veya geri dönüşümsüz
atık oluşturmayacak organik ürünler tercih edilecektir.
Bardak, çatal, buklet malzemeleri gibi tek kullanımlık ürün ve sarf malzemeleri yerine tekrar kullanılabilen,
doldurulabilen, eğer hiçbiri mümkün değilse çevreye en az zararlı ve geri dönüştürülebilen ürünleri tercih
edilecektir.
Tek kullanımlık ürünlerin ve sarf malzemelerinin satın alınması zorunlu ise (örneğin temizlik malzemeleri,
kırtasiye ürünleri vb.) bu ürünlerin satın alınması, kullanılması ve geri dönüşümü dikkatle izlenilecek ve
yönetilecektir.
Tek kullanımlık ürünlerin nasıl geri dönüşüme yönlendirilebileceğine ve tek kullanımlık ürünlerin
kullanımının azaltılmasına dair yönerge ve talimatlar bu konuda personele eğitim verilecektir.
Odalarda bulunan tek kullanımlık pet şişe, karton bardak, paketli ürünler gibi ürünlerin kademeli olarak
kaldırılacak, kullanılan gıda ürünlerinin ve diğer malzemelerin poşetlenmesi gibi uygulamaların
sonlandırılmasına yönelik hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflere uyum sürecinin izlenerek raporlanması
yönetim gözden geçirme toplantılarında görüşülecektir.
Satın alım yapılırken gereksiz ambalajdan kaçınılması önemlidir. Kâğıt ve plastik bardak, tabak, çatal,
kaşık, pet şişe içinde su vb. ürünler yerine yeniden kullanım özelliği bulunan cam ve metal ürünler tercih
edilecektir.
10
Sık kullanılan malzemeler (örneğin yüzey temizleyiciler) küçük ebatlı ambalajlar yerine daha büyük ebatlı
ambalajlarda alınarak oluşacak plastik atık miktarı azaltılacaktır.
Gerekli mal ve ürünlerin doğaya, çevreye zarar vermeyen ürünlerden üretilmesi, öncelik geri dönüşümlü
ve eko etiketli ürünlere verilecektir.
Özellikle ahşap, kâğıt, balık, diğer gıdalar ve vahşi doğadan gelen ürünler açısından çevre sertifikalı
ürünler ve tedarikçiler tercih edilecektir.
Sertifikalı ürünlerin ve tedarikçilerin mevcut olmadığı yerlerde, büyüme veya üretimin kökeni ve yöntemleri
dikkate alınacaktır.
Tehdit altındaki türler kullanılmaz veya satılmaz.
Bitkisel ve hayvansal ürünlerin neslini tehlikeye atacak tedariklerden kaçınılacaktır.
Ürünlerde öncelik çevre sertifikalı ürünler tercih edilecektir.
Bütün mal (malzeme, hammadde, mamul ve yarı mamul ürünler) tedarikleri ve satın alımları, Gıda Kanun
ve Mevzuatlarına, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hıfzıssıhha Kanunu ve mevzuatlarına
uygun, TSE Hijyen ve Sanitasyon Sistemleri gereğince gerekli belgelere sahip olan satın alma
standartlarına uygun olan tedarikçilerden ve onların ilgili sertifikalara sahip ürünlerinden yapılacaktır.
Yerel adil ticaretin desteklenmesi amacıyla satın alma 100 km sınırları içerisindeki yerel satıcıdan
yapılacaktır.
Onaylı tedarikçi firma listesi ve gerekli denetimlere tabi olmuş yerel firmalardan satın alma yapılacaktır.
Mal-ürün tedariki yapan firmalar, periyodik olarak denetlenecektir.
Tedariki yapılan temizlik, hijyen malzemeleri ve koruyucu ekipmanların CE Belgesine sahip olmasına
dikkat edilecektir.
Gıda maddelerinde tarımda adil ticaret uygulamalarını benimseyen tedarikçilere öncelik verilecektir.
Tedariği gerçekleştirilen tüm kimyasal ürünlerin kullanımı le ilgili yetkili firma tarafından ilgili kişilere
bilgilendirme eğitimleri planlanacak.
Tüm Gıda ürünleri için Tarım ve Orman müdürlüğü izin belgeleri tedarikçi firmalardan alınarak bilgisayar
ortamında saklanacak.
Haşere ilaçlama, dezenfeksiyon ve Mutfakta kullanılan kimyasal ürünlere ait MSDS Güvenlik bilgi föyleri
tedarikçi firmalardan tedarik edilerek bilgisayar ortamında saklanacak.
Mal kabul sırasında güvenli fiziki mesafe kuralları ihlal edilmeyecektir.
Mal kabulünde çalışan personellerimiz kişisel koruyucu ve bulaş önlemlerini alacaklardır. (Maske, siperlik,
eldiven, önlük, el hijyeni vb.) Önlemler gereğince mal kabulünde yaşanacak yığılmalar ve birikmelerin
önüne geçebilmek için gereken planlamalar yapılacaktır.
Mal kabulü (tesellüm) ile beraber direk olarak tüketime ve misafir kullanımına verilecek ürünler kolilerinden
çıkarıldıktan sonra detaylı şekilde dezenfekte işleminden geçirilerek kullanıma verilebilecektir.
İlk defa satın alması yapılan mutfak alet ve edevatları, çelik servis takımları, cam ve porselen servis
takımları vb. Yıkanabilir malzemeler, kullanma verilmeden önce bulaşık makinesi ile yıkandıktan sonra
kullanım için ekipman deposuna alınacaktır.
11
Atik ve iade ürünler kontrollü bir şekilde atık ve iade alanında beklemeye alınarak tedarikçi firmaya
ulaştırılması sağlanacak.
ÇEVRE KORUMA VE ATIK YÖNETİMİ POLİTİKASI
İşletmemizde çevreyi korur, kirlenmesini önler, çevreye olan olumsuz etkilerimizi azaltarak korunmasına
önem veririz.
Bunun için;
Yasal düzenlemelere uyum sağlar çevre etkimizi azaltmaya çalışırız.
Atıklarımızı kaynağına, gruplarına ve tehlike sınıflarına re etkin şekilde ayırmaya özen
gösteririz.
Tehlikeli maddeler ve kimyasalların yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerektiği kadar
kullanılmasının hem çevreye olan negatif etkileri hem de atık miktarını azaltacağını biliriz,
İşletmemizde aldığımız malzemelerde “geri dönüşüm” ve “çevre dostu” etiketi olanları tercih
ederek doğayı korumaya katkıda bulunuruz. Yeniden kullanım fırsatları yaratmaya çalışırız,
Kâğıt, peçete, tuvalet kâğıdı, ambalaj gibi tek kullanımlık malzemeleri gerektiği kadar kullanıp
doğaya daha az atık bırakmaya özen gösteririz,
Atıkları doğru şekilde, özelliklerine göre ayrı alanlarda depolar, yasal depolama süre sınırlarını
aşmadan lisanslı/yetkili firmalara teslim ederek, kayıtlarını muhafaza ederiz,
Su, enerji ve tüm doğal kaynakları tasarruflu kullanmaya çalışırız. Bu hassasiyetimizi
çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ile paylaşırız.
Çevre yönetimi konusundaki performansımı ölçer, bu verileri hedefler ile izler ve
performansımızı geliştirmeye çalışırız.
• Çalışanlarımızı çevre konusunda eğitmeyi ve duyarlılıklarını artırmayı amaçlarız.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ
İşyerimizi, çalışanlarımızı, misafirlerimiz ve tedarikçilerimizi korumak, güvenli bir ortamı oluşturmak ve
sürekliliği sağlamak amacı ile;
İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülüklere uyarız.
İş Sağlığı ve Güvenliği ve iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanlan ortak sorumluluğu olduğu ilkesini
benimseriz.
Risk Değerlendirmesi ve Risk Düzeyi Azaltma etkinliklerine her düzeyde katılım için hedefler koyarız.
12
İş Sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir “Sıfır İş Kazası” hedefine ulaşmayı
hedefleriz.
İş sağlığı ve güvenliği kapsamında yaptığımız çalışmaları, öncü ve örnek olmak adına tüm çalışanlarımızla
ve çevremiz ile paylaşırız.
KADIN HAKLARI VE CİNSİYET EŞİTLİĞİ POLİTİKAMIZ
İşletmemizde cinsiyet eşitliğine önem veririz.
Cinsiyett farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.
Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekler, eşit fırsatlar sunarız.
Cinsiyet ayrımı yapmadan «eşit işe eşit ücret» politikası ile hareket ederiz.
Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız.
Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız.
Eğitim politikaları oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz.
İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortamı ve uygulamalarını oluştururuz.
Kadınların şirket yönetiminde olmaları için destek verir, eşit fırsatlar sunarız.
Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb. durumlara maruz
kalmasına müsaade etmeyiz. Dünyaya ve kurumumuza kattıkları değerin daima farkında olur ve
varlıklarını destekleriz.
ÇOCUK HAKLARI POLİTİKASI
Çocuklar bize geleceğin emanetleridir. Onları bir birey olarak tanımak, haklarına saygı duymak, her türlü
psikolojik, fiziksel, ticari vb. sömürüye karşı gözetmek ve korumak öncelikli sorumluluğumuzdur.
Bunu sağlamak için;
Kendi kurumlarımızda çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmez ve tüm ortaklarımızdan da aynı
hassasiyeti bekleriz.
İşletme içerisinde çocukların gelişimine katkıda bulunan, düşünce ve isteklerini, duygularını rahatça ifade
edebilecekleri, kendilerini özgür ve rahat hissedecekleri ortamlar/imkanlar sunarız.
Çalışanlarımıza, çocuk istismarının önlenmesi ve fark edilmesi konusunda eğitimler veririz.
13
Çocukların katıldıkları aktivitelerde yetişkin gözetimi altında olduklarından emin oluruz.
Çocuk haklarının korunması konusunda farkındalık yaratmak için eğitimler düzenler ve ilgili projelere
destek veririz.
Çocuklar ile ilgili şüpheli eylemlere şahit olduğumuzda öncelikle otel netimine bilgi verir, gerekli görülen
durumlarda resmi kuruluşlardan yardım isteriz.
5. SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMALAR
Yasal uyum,
Otelimiz, yürürlükteki yasa, mevzuat ve uluslararası sözleşmelere uymayı taahhüt eder, bunların güncel
bir listesini bulundurur ve bunlarla ilgili personelini düzenli olarak bilgilendirir, personele gerekli eğitimleri
sağlar.
Sorulması veya ibraz edilmesinin istenmesi halinde otelimiz gerekli m izin, sertifika ve belgeleri ilgili kişi
ve kurumlara ibraz eder.
Bu belgeler, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, son aya ait personel sigorta bildirgesi, vergi levhası, acil
durum eylem planı, personel eğitimleri ve sertifikaları, işyeri hekimi ile yapılan sözleşme, belediyeden
alınan kanalizasyon bağlantı belgesi, haşere ile mücadele yapıldığına ilişkin belgeler ve diğer gerekli
belgelerdir.
Paydaşlar ve iletişim
Otelimiz, tanıtımda tüm kesimlere doğru bilgi verir. Tanıtımda her zaman gerçek görsel materyal kullanır.
İnternet sitesinde, sosyal medya hesaplarında ve diğer basılı ve yazılı tanıtım kanallarında ve pazarlama
iletişiminde otelimiz, ürün ve hizmetleri açısından şeffaf ve gerçekçi bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda
14
politika ve sürdürülebilirlik ile ilgili yaptıklarını, eylem ve işlemlerini de çalışanları ve müşterileri ile açık ve
şeffaf şeklide paylaşmaktadır. Bunu yapmak için otelimizin internet sitesi kullanılmaktadır. İnternet
sitemizde sürdürülebilirlik performansı hakkında periyodik raporlar yayımlanmaktadır. Bu raporlar
konusuna uygun periyotlarda düzenlenir.
Otelimizde sürdürülebilirlik performansımız, politikalarımız ve uygulamalarımız ile ilgili olarak
müşterilerimizden, kamu kurumlarından, belediyelerden, çalışanlardan, çevre halkından ve diğer ilgili tüm
kişi ve kurumlardan geri bildirim almayı hedefleyen bir sistem mevcuttur. Bu sistem aracılığıyla hem
personelimizin hem de müşterilerimizin geri bildirimlerini alırız.
Sistemimiz müşterilerimizin ve personelimizin hızlı, basit ve etkili şekilde geri bildirim yapabilmesini
sağlayacak ve teşvik edecek şekilde düzenlenmiştir.
Bu sistem, misafirler için anket uygulamaları, sosyal medya hesaplarının düzenli takibi, çalışanlar için
e-posta, mesajlaşma servisleri ve diğer iletişim kanalları, diğer tüm paydaşlar için ise e-posta ile iletişim ve
bunların düzenli takibini içerir.
Müşteri deneyimi
Otelimizde müşteri memnuniyetine önem verilir. Müşteri memnuniyeti, sürdürülebilirlik ile ilgili yukarıda
açıklanan sistemden gelen geri bildirimleri içerir. Alınan sonuçların analizi yapılır. Olumsuz geri bildirim ve
buna verilen yanıtlar kaydedilir ve gerekli önlemler alınır.
Erişilebilirlik
Otelimiz, imkanları dahilinde herkes için erişilebilir turizm hizmetleri sunmayı taahhüt eder ve erişilebilirlik
düzeyi hakkında müşterileri ve paydaşlarını internet sitesi aracılığıyla açık ve doğru şekilde bilgilendirir.
Otelimiz ayrıca erişilebilirlikle ilgili yasal düzenlemelere tam uyum sağlamayı ve bu konuda sürekli
iyileştirmeyi takip ve taahhüt etmektedir.
Yalnızca fiziksel engelliler değil, görme, işitme gibi engeller dolayısıyla turizm faaliyetlerine katılamayan
misafirlerimiz için de sürekli iyileştirmeler yapmaya gayret göstermekteyiz.
Otelimiz erişilebilirlik düzenlemelerinin ve altyapısının bakım ve onarımını düzenli olarak gerçekleştirmekte
ve gerekmesi halinde iyileştirmeler sağlamaktadır. Ayrıca erişilebilirlikle ilgili olarak çalışanlarımızı düzenli
olarak bilgilendirmekteyiz.
Satın alma
Satın alma politikamız yerel, çevreye duyarlı, adil ticarete dayalı ve verimli satın almaya yönelik politikaları
içermektedir.
15
Otelimiz tarafından mal ve hizmet kaynaklarımız izlenmektedir. Tedarikçilerimiz ile belirli aralıklarla
görüşmeler yapmaktayız. Onların sürdürülebilirlikle ilgili sertifikalarını, bilgi ve belgelerini kontrol
etmekteyiz.
Yerel satın alma: Otelimiz mal ve hizmet satın alırken kaliteli ve makul fiyatlı olması kaydıyla yerel
tedarikçilere öncelik vermektedir. Bu nedenle tedarikçilerini düzenli olarak denetlemekte, tedarikçi listesini
güncellemekte ve tedarikçilerini bilgilendirmektedir. Bölge halkından alınan mal ve hizmetlerin oranı
ölçülmektedir.
Otelimiz mal ve hizmet satın alırken ithal ürünler için kaliteli ve makul fiyatlı olması kaydıyla adil ticaret
tedarikçilere de öncelik vermektedir.
Çevreye duyarlı satın alma: Otelimiz satın alımda çevreye duyarlı bir politika izlemektedir, gıda ve katı
atığı azaltmak üzere verimli satın alma, enerji tasarrufu ve su tasarrufuna önem vermektedir.
Otelimiz, satın alımlarında çevreye duyarlı ürünlere (çevre etiketli ürünlere) öncelik vermektedir. Satın
alınacak ürün grubunda çevre etiketli ürünler yoksa ilgili ürünlerini, üretimi ve diğer tüm süreçleri çevreye
zarar vermeyen tedarikçi ve üreticilerden seçer.
Otelimiz bu çerçevede, satın alımlarını yaparken sürdürülebilirlik sertifikalarına sahip tedarikçilerin
seçilmesini önceliklendirir. Tedarikçilerde aranabilecek örnek sertifikalar ISO14001, ISO50001, ISO14064,
ISO20400 gibi belgelerdir.
Ahşap, balık, kâğıt ve diğer gıdalar için çevre sertifikalı (FSC, MSC, AB-EcoLabel, vb.) veya kaynağı takip
edilebilen ürünler tercih edilmektedir.
Tehdit altındaki türler ve satılması yasak olan türler (balık, ağaç, bitki, av hayvanı, vb.) otelimizde
alınmamakta ve kullanılmamaktadır.
Çevre sertifikalı, yerel üretici ve tedarikçilerden, adil ticaret tedarikçilerinden satın alımlarımızın toplam
satın alımlara oranı ölçülmektedir.
Otelimizin çevre sertifikalı, yerel ve adil ticaretle satın alma ile ilgili hedefleri bulunmaktadır. Bu çerçevede,
satın alımlarımızda yerel ve adil ticaret tedarikçilerinin oranının ve sayısının artmasını hedeflemekte ve
buna özen göstermekteyiz.
Verimli satın alma: Satın alma politikamız, yeniden kullanılabilir, iade edilebilir ve geri dönüştürülmüş
malları tercih etmektedir.
Otelimiz ayrıca, toplu alıma ve dökme ürün alımına öncelik vermektedir. Bu sayede otelimize daha az
sayıda nakliyat yapılmakta, daha az sera gazı emisyonu üretilmektedir.
Otelimize gelen ürünlerde gereksiz ve fazla plastik, naylon, kağıt, cam, ahşap ambalajların olmaması
temel önceliğimiz ve tercihimizdir.
Sarf malzemesi ve buklet ürünlerin satın alımında tek kullanımlık ürünlerden ve gereksiz ambalajdan
(özellikle plastikten) kaçınılmaktadır. Sarf malzemeleri ve tek kullanımlık ürünlerin satın alınması ve
kullanımı izlenmekte ve yönetilmektedir.
16
Enerji ve çevre
Enerji tasarrufu: Otelimizin enerji tasarrufu politikası bulunmaktadır. Politika, enerji tüketiminin düzenli
ölçülmesini, izlenmesini, azaltılmasını içermektedir.
Otelimizde kullanılan toplam enerji türe göre ölçülmektedir.
Otelimiz, enerji tüketiminin yüksek olduğu faaliyetleri belirlemekte bunlar için önlemler planlamakta ve
uygulamaktadır (ısı yalıtım sistemleri, enerji ketim sınıfı bulunan cihazlardan düşük tüketimlilerin tercih
edilmesi, akkor gibi yüksek enerji tüketimli aydınlatmalar yerine led ampullerin kullanımı vs.). Ayrıca
otelimiz enerji tasarruflu ekipmanlar kullanmaktadır.
Otelimiz enerji tasarrufu konusunda çalışanlarını ve paydaşlarını bilgilendirmekte ve eğitmektedir.
Su yönetimi ve atık su
Otelimizin, su tasarrufu önlemleri uygulanmaktadır. Tüm duş başlıklarında parletör bulunmakta
Otelimizin bulunduğu bölgede su riski durumu belirlenmiştir. Bunun için World Resources Institute
tarafından hazırlanan Water Risk Atlas kullanılmaktadır. İlgili web sitesinin bağlantısı burada yer
almaktadır.
Risk analizinde su riski ayrıca değerlendirilmiştir, su yönetimi planı yapılmıştır. Bu plan, su kullanımının
ölçümü ve takibi ile su tüketiminin azaltılmasına yönelik hedef ve raporlamaları içermektedir.
Otelimizin su kullanım faaliyetleri nedeni ile deniz, göl gibi sularda yaşayan canlılar zarar görmemektedir.
Yine de bu canlıların zarar görme ihtimali risk analizinde değerlendirilmiştir ve gerekli önlemler alınmıştır.
Otelimiz, suyun kullanımında tüm yasal gereklilik ve düzenlemelere uymaktadır.
Su, yasal ve sürdürülebilir bir kaynaktan gelmektedir. Suyumuz şebeke suyundan gelmektedir.
Su tüketimimizi ölçmekteyiz. Misafir veya geceleme başına kullanılan toplam su hesaplanmakta ve
raporlanmaktadır.
Otelimizde su tasarruflu ekipmanlar kullanılmaktadır. Otelimizde çarşaf ve havluların misafir isteğine bağlı
olarak değiştirilmesi gibi iyi uygulamalar kullanılmaktadır.
Otelimiz su tasarrufu konusunda çalışanlarını ve paydaşlarını bilgilendirmekte ve yönlendirmektedir.
Otelimiz atık suyunun çevreye zarar vermemesi için tüm imkanlarını seferber etmektedir.
Atık suyun bertarafı için yerel yönetimin belirlediği düzenlemelere uyulmaktadır. Bu konuda yasal
gerekliliklere uyulmaktadır.
Gıda atığı ve katı atık
Otelimizde bir Katı Atık Yönetim Planı vardır. Plan, atık üretiminin düzenli ölçülmesini, izlenmesini,
atıkların azaltılmasını, yeniden kullanımını, geri dönüşümü ve atık bertarafını içermektedir.
Katı atıklar gıda, geri dönüşebilir, zehirli/tehlikeli ve organik gibi türlerine göre ayrıştırılmakta, ayrıştırılırken
geri dönüşüm ve yeniden kullanım durumları gözetilmektedir.
17
Otelimiz atık yönetimi konusunda çalışanlarını ve paydaşlarını düzenli olarak ve çeşitli rsel ve iletişim
materyalleri ile bilgilendirmekte ve yönlendirmektedir.
Otelimizde türlerine göre ayrıştırılan katı atıklar yetkili ve lisanslı firmalar tarafından alınmaktadır.
Gıda atıkları da dahil olmak üzere katı atıklar türe göre ölçülmektedir. Otelimizde misafir veya geceleme
başına katı atık miktarı hesaplanmakta ve raporlanmaktadır.
Otelimiz ayrıca, katı atık oluşumunun yüksek olduğu faaliyetleri ve risk alanlarını belirlemiştir. Gıda
atıklarını ve israfı azaltmak için düzeltici önlemler planlamakta ve uygulamaktadır.
Katı atık bertarafının yerel nüfus veya çevre üzerinde olumsuz bir etkisi olmaması hedeflenmektedir. Katı
atık yönetimi ile ilgili "Sıfır Atık Yönetmeliği" mevzuatına uyum sağlanmaktadır.
6. ÇEVRE ETKİLERİNİN AZALTILMASI
Kullandığımız doğal kaynakların, etkileşimde olduğumuz yakın çevre ve yörenin, çalışanlarımızla
oluşturduğumuz büyük ailemizin kurumsal başarımıza ve misafirlerimize yaşattığımız deneyimlere büyük
etkisi olduğunun farkında olarak, her aşamada sorumluluklarımızı gözden geçirmeyi bir yönetim anlayışı
olarak benimsemekteyiz. Bu doğrultuda, içinde yaşadığımız çevrenin korunması ve sürekliliği için “Çevre
Politikası” oluşturmuş ve süreçlerimizi bu doğrultuda planlayıp sonuçlarını analiz ederek mevcut
durumumuzu her geçen gün iyileştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefi gerçekleştirmek için;
Yürürlükte olan çevre kanun, yönetmelik, mevzuat ve düzenlemelere uyar ve tüm gerekliliklerini yerine
getirir; faaliyetlerimizi ve kendimizi sürekli iyileştirerek gerçekleştiririz.
Markamızın getirmiş olduğu sosyal sorumluluk anlayışı ile başta bizim müşterilerimiz yani personelimiz
olmak üzere, misafirlerimiz ve yerel halkın bilinçlendirilmesi ve sürekliliğini öncelikli rol edinmeyi ve bu
yönde kararlar almayı ve uygulamayı görev edinmişizdir.
Kaliteden ödün vermeden, tedarikçilerimizle işbirliği yaparak kazan-kazan anlayışı ile karşılıklı,
tesislerimizde uyguladığımız yönetim sistemleri çerçevesinde değer katmaktayız.
Çevreyi koruyarak gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir şekilde teslim edip ve ekolojik dengenin
korunmasına katkıda bulunmak bizler için büyük önem taşımaktadır.
Eğitimin sürekliliğine inanarak, çevre bilincinin sadece çalışanlarımızın değil, konuklarımızın da
benimsenmesini sağlar, yerel yönetimlerle işbirliği yaparak çevre koruma projelerine katkı sağlamaktayız.
Çevresel kirliliği önleyerek, geri dönüşümü söz konusu atıkların büyük oranda geri dönüşüme
kazandırmak hedeflerimizdendir.
Mevcut Uluslararası ve Ulusal yasal mevzuata ve ISO 14001 standardı gerekliliklerine uymak, faaliyetleri
sonucu ortaya çıkabilecek kirliliği en az seviyeye indirmek, doğal kaynakları doğru kullanmak adına
yaptığımız çalışmaları; çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ve toplum ile paylaşmak; sürekli
iyileştirmenin sağlanması için hedefler belirlemeyi biyoçeşitliliğin ve enerjinin verimli kullanılması
döngüsünün korunması ilkesi konularında, gerekli araştırma, projelendirme ve uygulama yapmak
önceliğimizdir.
18
7. PERSONEL VE ÇALIŞMA HAYATI
Personel katılımı
Ruhunda, bizi biz yapan en önemli kaynak çalışanlarımızdır Bunun farkında olarak çalışanlarımızın sosyal
ve yan hakları, performans yönetimleri, ödüllendirilmeleri, eğitim ve kariyer yönetimi, çalışan güvenliği gibi
konular daima önceliğimizdir.
İnsan Kaynakları Vizyonumuz;
Motivasyonu yüksek, kurum imajını koruyan ve yükselten, yenilikçi çalışmaları ön plana çıkaran, hizmete
önem veren ve işini bir bütünün parçası olarak gören nitelikli insan kaynağını oluşturmak, entegre insan
kaynakları uygulamaları ile sektörde, Türkiye’de öncü olmaktır.
İnsan Kaynakları Misyonumuz;
- Kurumun amaç ve stratejilerini gerçekleştirecek insan kaynağını plânlamak, eğitmek, personel ve
işlemlerini optimum düzeyde gerçekleştirmek, konusunda uzmanlaşmış, kurumu temsil yeteneği olan ve
alanında yeni açılımlar ortaya koyabilen, özgüveni yüksek personele sahip olmak.
- Grubun stratejilerine paralel insan kaynakları yönetimi ile tüm şirket ve bölümlere sonuçlarının
iyileştirilmesine yönelik stratejik destek vermek, yüksek performans kültürünü oluşturup teşvik ederek, tüm
paydaşlar için değer yaratılmasına katkıda bulunmak.
Çalışanlarımız yönetim sistemimizde ve sürdürülebilirlikle ilgili politika ve uygulamalarımızda neler
yapmaları gerektiğini bilmektedirler. Çalışanlarımızın yapmaları gerekenler yazılı olarak tanımlanmış,
kendilerine iletilmiş ve gerekli eğitim ve yönlendirmeler düzenli olarak yapılmaktadır. Bu konudaki eğitimler
kayıt altına alınır.
Çalışanlarımız yönetim sistemimizin ve sürdürülebilirlik performansımızın geliştirilmesi ve sürekli
iyileştirilmesinde aktif rol alırlar.
Çalışanlarımızdan gelen geri bildirimler doğrultusunda sistemimizi gözden geçiririz ve iyileştiririz.
Adil ücretlendirme
Çalışanlarımız tesislerimizde işe başlamadan önce alacakları ücret, çalışma şartları, çalışma saatleri,
ücretlerini ne zaman alacakları gibi konularda bilgilendirilirler.
Eğitim ve Kariyer Yönetimi
Çalışanlarımızın tümü eğitim hakkından eşit olarak yararlanabilmektedir. Otelcilik sektörünün gerektirdiği
yasal ve mesleki eğitimlerin yanı sıra Sürdürülebilirlik politikalarımız ve yönetim sistemimiz doğrultusunda
oryantasyon eğitimleri dahil; çalışanlara sürdürülebilirlikle ilgili ve çalışma alanlarına ilişkin periyodik eğitim
programları, işbaşı eğitimleri, yasal mevzuat gereği alınması gereken eğitimler ve rehberlik destekleri